Strona korzysta z plików Cookies na potrzeby statystyk oglądalności strony.
Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
Pliki Cookies nie wpływają na możliwość przeglądania strony – mogą być kasowane oraz blokowane.

Strona korzysta ze statystyk Google Analytics.

W ramach statystyk Google Analytics są przechowywane informacje statystyczne o sposobie wykorzystania strony w tym dane geograficzne (z jakiego regionu przeglądasz stronę) oraz dane demograficzne (płeć i wiek oglądającej osoby). Dostęp do statystyk posiada także firma Google Inc.
Każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.

Google Analytics NIE identyfikuje konkretnych osób i adresów.

Pełna polityka prywatności wraz z informacją o Cookies:

Ochrona prywatności

Administracja strony przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy internetowe administrowane przez Justyna Gębka-Sikora (zwane dalej „Serwisami”). Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania Serwisami. Wszelkie dane użytkowników uzyskane za pośrednictwem Serwisów przeznaczone są wyłącznie na użytek Justyna Gębka-Sikora.

Administrowanie Serwisami

Wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem strony internetowej wykonuje we własnym zakresie.

Gromadzenie danych

Wszelkie dane pochodzące od użytkowników Serwisów gromadzone są na dwa sposoby:
informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika. Nigdy nie prosimy o podanie danych osobowych. Jedynym miejscem podawania informacji przez użytkowników są: formularzy rejestracyjny i kontaktowy oraz sklep. Informacje uzyskiwane podczas korzystania z Serwisów – wśród nich mogą być:
a. informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, b. adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią,
c. pliki tekstowe (ang. „cookies”) wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.
Administratorem danych zawartych w Serwisach jest Justyna Gębka-Sikora.

Na stronie znajdują się zewnętrzne usługi firm, w tym firmy spoza Unii Europejskiej, które wysyłają pliki Cookies oraz mają własne szczegółowe polityki prywatności.

  • Hosting strony: OVH.
  • Korzystamy z usług CloudFlare.
  • Używamy CDN oraz statystyk odwiedzin Google.
  • Używamy technologii AMP HTML który utrzymywany jest na CDN: Google, Bing, CloudFlare oraz Facebook Instant Articles.
  • Używamy pixeli remarketingowych Google / Facebook / Bing.
  • Używamy systemu komentarzy Disqus.

We wszystkich wyżej wymienionych usługach anonimizujemy adresy IP i nie zbieramy żadnych danych pozwalających administracji strony kogokolwiek zidentyfikować. Administracja strony ma dostęp tylko do anonimowych i zagregowanych danych statystycznych. Wszystkie wyżej wymienione usługi możesz zablokować na kilka sposobów: w ustawieniach przeglądarki, uruchamiając tryb incognito lub stosując AdBlocki.

Mechanizm cookies

Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów.
Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników Serwisów.
Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach.
Justyna Gębka-Sikora przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:
właściwego dopasowania Serwisów do potrzeb użytkowników;
zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika;
tworzenia statystyk oglądalności Serwisów.
Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany będzie jedynie utrata możliwości zalogowania do Serwisów.

Wykorzystywanie danych

Dane zbierane w ramach Serwisów służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony Serwisów.
Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym instytucjom lub organizacjom ani osobom, które nie są pracownikami lub stałymi współpracownikami Justyna Gębka-Sikora. Jednakże dostęp do statystyk posiada także firma Google Inc. poprzez wykorzystywanie do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics.
Na podstawie informacji uzyskanych w ramach Serwisów, Justyna Gębka-Sikora może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.
Justyna Gębka-Sikora zapewnia użytkownikom realizację uprawnień wynikających z przepisów art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo odwołania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Bezpieczeństwo

Justyna Gębka-Sikora dokłada wszelkich starań, aby chronić Serwisy przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.
Serwisy zawierają odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności.

Zmiany

W przypadku zmiany polityki prywatności obowiązującej w Serwisach, Justyna Gębka-Sikora zamieści odpowiednią modyfikację na niniejszej podstronie.